Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


linesensor

LineSensor

English version

LineSensor je jednoduchý senzor s digitáním výstupem pro roboty sledující čáru vytvořený z pěti čidel QRD1114. Byl použit na robotech jBot a LineFollower.

dir.adamh.cz_line_sensor_foto.jpg

Fotografie neodpovídá desce v Eagle souborech!

Zapojení čidel

Pozor, na obrázku jsem omylem prohodil označení C a E. Správné označení je: pin č. 1 kolektor (C) a pin č. 2 emitor (E).

Osazení součástek

Pohled ze strany čidel - Zelené součástky jsou umístěny ze strany součástek, červené (SMD rezistory) ze strany spojů. Montážní otvory na krajích mají rozteč 80 mm, která pasuje do rastru stavebnice Merkur, díry u konektoru jsou volitelné a využijete je v případě, že se rozhodnete kablík připájet přímo a zajistit jej elektrikářským stahovacím páskem, aby se nenamáhaly pájené spoje. Umístění a typ konektoru volte podle prostorových dispozic na robotovi.

Seznam součástek:

  • QRD1114 - 5×;
  • SMD rezistor (velikost 1206) 330R - 5×
  • Odporová síť (RN) 4k7 typu A - 1×
  • Konektor (například úhlový PSH) - 1×

Schémata a DPS ke stažení:

Schéma a motiv DPS (formát Eagle) si můžete stánout z http://dir.adamh.cz/line_sensor/.

linesensor.txt · Poslední úprava: 2023/06/26 19:23 autor: 127.0.0.1