Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

omnibot 2012/01/18 23:58 omnibot 2017/10/10 00:00 aktuální
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== OmniBot ======
 +[[http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=cs&js=n&u=http%3A%2F%2Fprojects.adamh.cz%2FOmniBot&sl=auto&tl=en|English version]]
 +
 +**Stránka je stále nedokončena...**
 +
 +OmniBot je jednoduchý podvozek se třemi všesměrovými koly. Jako pohon slouží tři upravená modelářský serva HS-422 připojená k [[http://jbrain.c-bot.eu|jBotBrainu]] (deska s ARM7 a Javou), který se stará o  počítání rychlostí pro všechna tři kola. Zatím není vybaven senzory a slouží pouze jako pokusné vozítko na dálkové ovládání. Po zadání rychlosti a azimutu se podovzek může z místa vydat libovolným směrem. Konstrukce je postavená z několika disků se starými linoxovými distribucemi, distančních sloupků a krabičky na CD a je popsána v časopisu [[http://www.robotrevue.cz/2010/10|Robot Revue 10/2010]].
 +
 +===== Fotografie =====
 +
 +{{http://dir.adamh.cz/robot-omnibot/foto/omnibot3.jpg?400x300}}
 +{{http://dir.adamh.cz/robot-omnibot/foto/omnibot2.jpg?400x300}}
 +{{http://dir.adamh.cz/robot-omnibot/foto/omnibot1.jpg?400x300}}
 +
 +===== Video =====
 +
 +<html><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/wrWtY4WH_PU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></html>
 +
 +<html><!-- <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0Fjido4LiDE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> --></html>
 +
 +===== Odvození :-) =====
 +
 +{{http://dir.adamh.cz/robot-omnibot/foto/odvozeni.jpg?400x300}}
 +
 +
 +
 +
 
 
Driven by DokuWiki

© 2008-2012 Adam Heinrich, adamh.cz, adam@adamh.cz