Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

i2crgbled 2010/04/11 17:00 i2crgbled 2017/10/10 00:00 aktuální
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== I2C RGB LED ======
 +
 +[[http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=cs&js=n&u=http%3A%2F%2Fprojects.adamh.cz%2FI2cRgbLed&sl=auto&tl=en|English version]]
 +
 +Jednoduchý RGB LED driver s rozhraním I<sup>2</sup>C řízený AVR mikrokontrolérem **ATtiny45**.
 +
 +{{http://temp.adamh.cz/i2c-rgb-led/top-small.jpg?349x243}}
 +
 +===== Ovlávání =====
 +
 +I<sup>2</sup>C adresa modulu je <html><b>0x10</b></html>, komunikace probíhá ve slave režimu.
 +
 +
 +^ Bajt                        ^ 1.  ^ 2.  ^ 3.    ^ 4.  ^ 5.    ^
 +^ Nastavení barvy              | <html>0x01</html> | RED | GREEN | BLUE | 0    |
 +^ Plynulý přechod (přechod)    | <html>0x02</html> | RED | GREEN | BLUE | DELAY |
 +
 +
 +  * <html><b>0x01</b></html> a <html><b>0x02</b></html> jsou kódy jednotlivých příkazů.
 +  * **RED**, **GREEN** a **BLUE** určuje jas jednotlivých barev (0 - 255).
 +  * **DELAY** určuje prodlevu plynulého přechodu na zvolenou barvu.
 +
 +<html><br></html>
 +
 +
 +**Příklad:**
 +Sekvence pro nastavení červené barvy (RED = 0xFF) by vypadala takto:
 +
 +<html><i>{0x01, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00}</i></html>
 +
 +
 +Sekvence pro plynulý přechod do modré:
 +
 +<html><i>{0x02, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x05}</i></html>
 +
 +===== Schéma zapojení a zdrojové kódy =====
 +
 +{{http://temp.adamh.cz/i2c-rgb-led/schematic-bw.png?411x239}}
 +
 +{{http://temp.adamh.cz/i2c-rgb-led/board-titles.png?419x197}}
 +
 +**Ke stažení:**
 +
 +  * Schéma a motiv DPS (Eagle) - [[http://temp.adamh.cz/i2c-rgb-led/schematic.zip|zde]]
 +  * Zdrojové kódy (AVR-LIBC, AVR-GCC) - [[http://temp.adamh.cz/i2c-rgb-led/source.zip|zde]]
 +
 +<html><br></html>
 +
 +**Nastavení pojistek (fuses):** Před naprogramováním mikrokontroléru je ptořeba vypnout "Divide clock by 8 internally" (HFUSE = 0xDF, LFUSE = 0xE2). Pro avrdude: //-U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdf:m//
 +
 +Po přivedení napájení LED dioda dvakrát červeně blikne.
 +
 +ZIP archiv se schématy obsahuje dva motivy DPS, každý obsahuje jednu propojku. Jeden z nich je navržen pro univerzální plošný spoj (protoboard) s otvory v rastru 2,54 mm. Dva rohové otvory pro šrouby M3 jsou umístěny tak, aby pasovaly do rastru stavebnice Merkur (10 mm).
 +
 +Za rutiny pro I<sup>2</sup>C pomocí periferie USI vycházející z aplikační poznámky [[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2560.pdf|AVR312]] děkuji **Andreasi Kaiserovi** (zveřejněno v threadu "[[http://www.mikrocontroller.net/topic/38917|attiny USI Slave Implementierung]]" - [[http://www.mikrocontroller.net/attachment/12872/usi-slave.zip|usi-slave.zip]]).
 +
 +===== Fotografie =====
 +
 +{{http://temp.adamh.cz/i2c-rgb-led/green.jpg}}
 +{{http://temp.adamh.cz/i2c-rgb-led/blue.jpg}}
 +
 
 
Driven by DokuWiki

© 2008-2012 Adam Heinrich, adamh.cz, adam@adamh.cz