Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

bezpecnosthesla 2008/06/03 10:53 bezpecnosthesla 2017/10/10 00:00 aktuální
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Bezpečnost hesla ======
 +English version: [[PasswordStrength]]
 +===== Popis =====
 +
 +Ukazatel síly hesla:
 +  * +1 bod za každý znak nad 6-ti znakový limit
 +  * +1 bod za malá a velká písmena
 +  * +1 bod za přítomnost číslic i znaků
 +  * +1 bod za interpunkci
 +
 +  * méně než 3 body -> slabé heslo
 +  * 3 - 5 bodů -> dobré heslo
 +  * 5 a více bodů -> silné heslo
 +
 +===== Ukázka =====
 +
 +<html>
 +<script type="text/javascript" src="http://lib.adamh.cz/password-strength/password.js"></script>
 + <table>
 + <tr>
 + <td><strong>Zadejte heslo:</strong></td>
 + <td><input type="password" name="password" id="password" onkeyup="checkPassword(this.value, 'strength', new Array('příliš krátké', 'slabé', 'dobré', 'silné'))" /></td>
 + </tr>
 + <tr>
 + <td>Síla hesla:</td>
 + <td><b id="strength">Nezadáno</b></td>
 + </tr>
 + </table>
 +</html>
 +
 +===== Zdrojový kód =====
 +
 +<code html>
 +<strong>Zadejte heslo:</strong>
 +<input type="password" name="password" id="password" onkeyup="checkPassword(this.value, 'strength', new Array('příliš krátké', 'slabé', 'dobré', 'silné'))" />
 +<br />
 +<b id="strength">nezadáno</b>
 +</code>
 +
 +Nezapomeňte vložit JavaScriptovou knihovnu (sekce //head//):
 +<code html>
 +<script type="text/javascript" src="password.js"></script>
 +</code>
 +
 +===== Popis funkcí =====
 +
 +//Integer// **passwordStrength**(//String// **password**)
 +
 +Vrací sílu hesla (body)
 +  * **password** - heslo
 +
 +-----------------------------------
 +
 +//void// **checkPassword**(//String// **password**, //String// **id**, //Array// **messages**)
 +
 +Vypíše sílu hesla
 +  * **password** - heslo
 +  * **id** - id elementu pro zobrazení zprávy
 +  * **messages** - 4-prvkové pole se zprávami - např. 'příliš krátké', 'slabé', 'dobré', 'silné'
 +
 +===== Licence =====
 +(c) 2008 [[http://adamh.cz|Adam Heinrich]]
 +
 +Licencováno pod [[http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt|GNU General Public License]]
 +
 +===== Stažení =====
 +
 +Knihovna a ukázková stránka na http://lib.adamh.cz/password-strength
 
 
Driven by DokuWiki

© 2008-2012 Adam Heinrich, adamh.cz, adam@adamh.cz